Dret Administratiu

En En R&R advocats comptem amb advocats especialitzats en la defensa dels interessos dels ciutadans davant les Administracions Públiques. Aquestes actuacions es realitzen tant a nivell local, com provincial o estatal.

Les actuacions concretes dutes a terme a la present àrea del Dret són les següents:

– Reclamacions patrimonials
– Recursos administratius
– Urbanisme
– Tràfic
– Multes
– Expedients Sancionadors
– Expropiació Forçosa
– Reclamació Econòmica-Administrativa
– Jurisdicció Contenciosa-Administrativa